ŠATNÍ SKŘÍŇKY

Právní ujednání

Podmínky a pravidla užívání stránek
 
Přístupem ke stránkám společnosti Tritón Pardubice, spol. s r.o. (dále jen Tritón) a jejich používáním přijímáte bez omezení následující pravidla a podmínky. Váš přístup ke stránkám Tritón podléhá těmto pravidlům a rovněž všem odpovídajícím právním předpisům.
 
Obsah
 
Stránky Tritón obsahují informace týkající se výrobků a speciálních nabídek společnosti Tritón Pardubice, spol. s r.o. Všechny informace obsažené na těchto stránkách mají pouze informativní charakter, informace zde obsažené nelze nárokovat.
Snažíme se o to, aby informace uvedené na stránkách byly co nejúplnější, avšak naše společnost si vyhrazuje právo provádět kdykoli bez upozornění změny aktuální nabídky našich výrobků oproti nabídce uvedené na stránkách, popř. i jiné změny.
 
Upozornění o autorských právech
 
Celý obsah stránek je chráněn autorským právem. Informace, texty, obrázky nebo grafiku obsaženou na těchto stránkách jste oprávněni používat pouze pro vaše osobní, nekomerční potřeby. Nejste oprávněni je rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat, vystavovat, sdělovat veřejnosti, reprodukovat, měnit nebo jinak do nich zasahovat, vysílat, prodávat nebo publikovat, vcelku ani jejich části, pro jakýkoli účel bez předchozího písemného souhlasu společnosti Tritón Pardubice, spol. s r.o.
 
Obchodní značky
 
Všechny obchodní značky a loga uvedená na těchto stránkách jsou vlastnictvím společnosti Tritón Pardubice, spol. s r.o. nebo třetích stran. Je zakázáno je používat, stahovat, kopírovat nebo distribuovat jakýmkoli způsobem bez písemného souhlasu společnosti Tritón Pardubice, spol. s r.o. nebo třetí strany, která může být v daném případě zapojena.
 
Hypertextové linky
 
Stránky Tritón mohou obsahovat hypertextové linky na jiné internetové stránky, které jsou zcela nezávislé na stránkách Tritón. Tritón Pardubice, spol. s r.o. nepřebírá záruku za přesnost, úplnost nebo hodnověrnost informací obsažených na takovýchto stránkách a za bezpečnost těchto stránek. Přístup ke kterýmkoli jiným internetovým stránkám spojeným se stránkami Tritón provádíte na vaše vlastní nebezpečí.
 
Žádná záruka přesnosti
 
řebaže se všemožně snažíme zajistit, aby všechny informace na těchto stránkách byly správné, nelze zaručit jejich přesnost a naše společnost Tritón Pardubice, spol. s r.o. není odpovědná za přesnost nebo úplnost kterékoli informace obsažené na těchto stránkách.
 
Omezení odpovědnosti
 
Společnost Tritón Pardubice, spol. s r.o. není odpovědná za jakékoli přímé i nepřímé škody vyplývající z vašeho přístupu ke stránkám Tritón, nebo z jejich používání, včetně jakékoli ztráty nebo škody způsobené viry, které napadly váš počítač, nebo způsobené tím, že jste spoléhali na informace získané ze stránek Tritón.
 
Aktualizace podmínek a pravidel
 
Společnost Tritón Pardubice, spol. s r.o. si vyhrazuje právo aktualizovat tyto podmínky a pravidla, kdykoli to budou vyžadovat potřeby její činnosti nebo změna příslušných právních předpisů.
 
Cookies
 
Na našich internetových stránkách používáme „Cookies“, to jsou informace, které jsou z internetových stránek převáděny na hard disk počítače návštěvníka internetových stránek. Cookies umožňují zapamatovat si důležité informace a ukládat Vaše nastavení a preference, zapamatovat si Vaše přístupové údaje, poskytovat cílený obsah apod. Cookies jsou zpracovávány za účelem funkčnosti naší stránky, rychlého načtení obsahu a vylepšení uživatelského komfortu uživatele. Analytická cookies, neobsahující unikátní identifikaci uživatele, umožňují měření návštěvnosti naší internetové stránky. Osobní údaje dále zpracováváme za účelem různých statistik, sledování a analýz chování uživatele na internetové stránce.

Společnost Tritón Pardubice, spol. s r.o. zaznamenává zejména následující údaje:
1. zařízení přistupující na internetové stránky, např. počítač, telefon
2. údaje o zařízení, jako je IP adresa, MAC adresa, hardware model, verze operačního systému, nastavení zařízení apod.
3. informace o době a celkovém času používání internetové stránky
4. údaje o vyhledávání
5. lokační údaje prostřednictvím technologií jako je GPS nebo Wi-fi

Pokud nechce Uživatel cookies používat nebo pokud chce, aby internetový prohlížeč použití cookies oznámil, musí tento ve svém internetovém prohlížeči vybrat příslušnou volbu. Zablokuje-li Uživatel všechna cookies, nebude moci využít některé funkce těchto stránek.

Zpracování cookies sloužících k zajištění funkčnosti internetové stránky se ukončuje po skončení relace. Cookies k uložení na přiměřeně krátkou dobu zpracovávané na základě oprávněného zájmu jsou zpracovávány nejdéle po dobu 6 měsíců od ukončení poslední relace uživatele. S údaji, k jejichž zpracování jste nám dali souhlas se zpracováním osobních údajů, pracujeme po dobu uvedenou ve Vašem souhlasu.

Získané osobní údaje můžeme v odůvodněných případech poskytnout dalším stranám, především analytickým a statistickým společnostem. Vaše osobní údaje mohou být na vyžádání poskytnuty orgánům veřejné moci, zejména soudům, Policii České republiky a dalším orgánům činným v trestním řízení v nezbytném rozsahu a v mezích zákona.

Naše Stránka využívá službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. Služba Google Analytics používá souborů „cookies“ (textové soubory ukládané do vašeho počítače), které umožňující analýzu způsobu užívání těchto stránek. Informace vygenerované souborem cookie o užívání stránky (včetně vaší IP adresy) budou společností Google přeneseny a uloženy na servery ve Spojených státech. Všechna takto získaná data budou zpracována anonymně. Data jsou určena výhradně pro vyhodnocování užívání stránek. Anonymita je zaručena tím, že Google nebude spojovat vaší IP adresu s jakýmikoli jinými daty, která má k dispozici. Do Googlu nebudou odeslána ani žádná citlivá data, jako například, e-mail, jméno, telefonní číslo.
Podrobné informace o této službě a o jejích zásadách ochrany osobních údajů naleznete
na http://www.google.com/intl/cs/privacy/privacy-policy.html.