ŠATNÍ SKŘÍŇKY

O SPOLEČNOSTI

Silná tradice strojírenské výroby v regionu

Firma Tritón Pardubice s.r.o. byla založena koncem roku 1993 v Pardubicích, průmyslovém městě v centru České Republiky. Zpočátku byla hlavní činnost společnosti zaměřena na prodej komponent pro výstavbu počítačových sítí.
V souvislosti s nástupem strukturovaných kabeláží a prudkým rozvojem GSM sítí začala firma nabízet 19“ rozvaděče. Silná tradice strojírenské výroby v regionu vedla k myšlence vyrábět tyto rozvaděče vlastními silami. Výroba se postupně rozšiřovala a od roku 2001 je výrobní závod a sídlo firmy umístěn v lokalitě Pardubice – Starý Mateřov.
0
plocha výrobního závodu
0
celkem hal
0 +
zaměstnanců
0 mil.
obrat za minulý rok

Výroba zpočátku probíhala v jedné hale o rozloze 4 500 m2, v současnosti výrobní závod zabírá plochu více jak 17 000 m2 v celkem 5 halách.  V současnosti pracuje ve firmě okolo 190 zaměstnanců a obrat za minulý rok dosáhl výše cca 540 miliónů Kč, přičemž více jak 75% produktů směřuje na export. Mimořádný důraz je kladen jak na kvalitu výroby (certifikát ISO 9001:2015), tak i vlastních výrobků s certifikací zkušebny TÜV. Pozornost je věnována i bezpečnosti práce a ochraně zdraví zaměstnanců, jak o tom svědčí certifikát ISO 45001:2018.

Společnost klade důraz na ekologii celého výrobního procesu. Pro povrchové úpravy jsou užívány bezodpadové technologie s uzavřeným okruhem vzduchu a pro vlastní výrobu energicky nenáročná zařízení. Veškeré odpady jsou pečlivě tříděny a vráceny znovu do oběhu. Pro osvětlení kanceláří, vlastní výroby a okolí hal byly použity úsporné technologie LED. V roce 2011 firma získala certifikaci dle systému environmentálního managementu ISO 14001:2015.

VÝROBA

V roce 2008 jsme zahájili  práci na projektu v rámci programu „Inovace – Inovační projekt – Výzva I“, který se nám v  roce 2009 podařilo úspěšně zakončit. V návaznosti na to jsme v koncem roku 2009 započali práce na projektu „Inovace prostředků technologie výrobního procesu a systémů řízení automatizovaného výrobního systému“.

Nedílnou součástí filozofie firmy je i filantropie, která míří převážně do oblasti zdravotnictví, školství či na pomoc obětem postižených přírodní katastrofou.

JAK ŠEL ČAS

2000
2001
2008
2011
2013
2013
2014
2014
2014
2022
2022
2022